Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące
w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi
Logo szkoły ZSS nr 4

Kontakt

Adres email: projektrpo.zss4@gmail.com
Telefon: 42 678-93-05

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

21-25.08.2017: Biofeedback I st. (godz. 9:00 - 17:30)

8-10.09.2017: Sensomotoryka (godz. 9:00 - 17:00)

15-17.09.2017: Tomatis
Szkolenie odbędzie się w Warszawie (godz. 9:00 - 17:00).

6-8.10.2017: Biofeedback II st.
W piątek w godz. 14 - 19, w sobotę w godz. 9:00 - 17:30.

9-14.10.2017: Szkolenie TIK
6 grup po 10 osób, w godzinach 17:00 - 20:00, sobota: 10:00 - 13:00.

10-13.10.2017: Sensomotoryczna terapia widzenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie (godz. 9:00 - 17:00).

27-29.10.2017: Sensomotoryczna terapia widzenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie (godz. 9:00 - 17:00).

4-5.11.2017: Szkolenie PECS (godz. 9:00 - 15:00)

7.11.2017: Neurodydaktyka
Dwie grupy równolegle po 30 osób (godz. 15:00 - 19:00).

17-20.11.2017: Tomatis

9.12.2017: Metoda Krakowska
Szkolenie odbędzie się w Łodzi, w Uczelni Nauk Społecznych (godz. 9:00 - 14:15).

10, 16, 17.12.2017: Metoda Krakowska
Szkolenie odbędzie się w Łodzi, w Uczelni Nauk Społecznych (godz. 9:00 - 13:30).

6.01.2017: VBMAPP

Otwarte postępowania:

Dostawa pomocy dydaktycznych (pomocy logopedycznych) w ramach projektu "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w szkole podstawowej nr 128 i publicznym gimnazjum nr 58 w Łodzi" współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020

Opis

Otwarcie ofert 7 grudnia.

Informacja o unieważnieniu postępowaniaDostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w szkole podstawowej nr 128 i publicznym gimnazjum nr 58 w Łodzi - współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020

Opis

Odpowiedzi na pytania i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uzupełniona informacja z otwarcia ofert i oświadczenie

Informacja o wyborze i unieważnieniuRegulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na usługi społeczne - prowadzonego na zasadach określonych w art. 138 ustawy prawo zamówień publicznych Usługi szkoleniowe (5 części).

Opis

Ogłoszenie - sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 i unieważnieniu postępowania w częściach 1, 3, 4, 5.

Informacja o udzieleniu zamowienia 1Dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu - Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w szkole podstawowej nr 128 i publicznym gimnazjum nr 58 w Łodzi - współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020

Opis

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Ogłoszenie - wybór

OgłoszenieUsługi szkoleniowe w ramach projektu „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 w Łodzi” (umowa nr 11.01.02-10- B061/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

Opis

Odpowiedzi na pytania

Informacja o zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWANIE

Informacja o wyborze oferty w części 1, 2, 3, 4, 8, 10 i 12

Informacja o udzieleniu zamówienia